Persónuvernd

1. Almennt

Við hjá Húrra Reykjavík (hér eftir „Húrra Reykjavík“ eða „Við“) leggjum mikla og ríka áherslu á
persónuvernd og er umhugað um öryggi persónupplýsinga. Mikilvægt er að þú lesir og skiljir þessa
persónuverndarstefnu vegna þess að í henni er útskýrt hvernig og hvers vegna við söfnum og notum
persónuupplýsingar.
Markmið þessarar yfirlýsingar um persónuvernd er að upplýsa þig um stefnu okkar í þessum málum
og réttindi þín í þeim málum. Í persónuverndarstefnunni er gerð grein fyrir því hvaða
persónuupplýsingum við söfnun. Einnig er hér gerð grein fyrir því hvaða persónuupplýsingum við
söfnum um þig þegar þú ferð inn á vefsíður okkar og í verslanir okkar, auk þess hvernig við notum
persónuupplýsingar þínar og hverjum við deilum þeim með.

2. Tilgangur og lagaskylda

Húrra Reykjavík leitast við að uppfylla hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna þessi byggð á
gildandi persónuverndarlögu, sem og almennu persónuverndarreglugerðinni, sbr. tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 206/679 frá 27. apríl 2016.
Húrra Reykjavík er skráð undir heitinu JS Reykjavík, kt. 4206140470, Hverfisgötu 50, 101 Reykjavík., er
ábyrgðaraðili gagna að því er varðar þær persónuupplýsingar sem við geymum um þig.

3. Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um einstakling sem gera kleift að persónugreina
hann. Ekki er átt við nafnlaus gögn, en það eru upplýsingar sem persónugreinandi gögn hafa verið
fjarlægð úr.

4. Hvernig notum við persónupplýsingarnar þínar?

Við notkun þeirra þjónustu sem við bjóðum upp á gætir þú verið beðin(n) um að veita okkur
ákveðnar persónugreinarlegar upplýsingar, sem nota má til að hafa samband við þig eða auðkenna
þig. Persónugreinanlegar upplýsingar geta meðal annars falið í sér nafn, kennitölu, heimilisfang,
súmanúmer, tölvupóstfang og greiðsluupplýsingar. Upptalningin hér er að framan er ekki tæmandi og
einungis í dæmaskyni. Við geymum persónupplýsingar þínar í þann tíma sem nauðsynlegur kanna að
vera til að uppfylla markmið þessarar stefnu um persónuvernd nema lengri geymslutíma sé krafist
eða hann leyfður samkvæmt lögum.
Við söfnum upplýsingum sem vafri þinn sendir þegar þú heimsækir heimasíðu okkar
(,,skráningargögn“). Þessi skráningargögn geta falið í sér upplýsingar eins og IP-tölu þína, tegund
vafra, útgáfu vafra, síður þeirrar þjónustu sem þú heimsækir, tíma og dagsetningu heimsóknar og
önnur talnagögn.

5. Varðveisla persónuupplýsinga

Húrra Reykjavík reynir ávallt að tryggja að persónupplýsingar séu réttar og uppfærir þær eftir þörfum.
Við geymum persónuupplýsingar þínar í að hámarki 7 ár nema þú hafir samþykkt að við geymum þær
lengur eða það sé nauðsynlegt til að fullnægja lagakröfum. Við endurskoðum allar

persónuupplýsingar þínar hjá okkur reglulega og metum hvort okkur sé heimilt að geyma þær. Ef við
komumst að þeirri niðurstöðu að okkur sé óheimilt að geyma þær hættum við allri vinnslu á þeim frá
og með þeim tíma. Sé hugsanlegt að persónuupplýsinga þinna verði þörf síðar til að fullnægja
lagakröfum, t.d. í tengslum við skattayfirvöld, eða til áfrýjunar eða til að verjast kröfu, munum við
taka afrit af viðkomandi persónuupplýsingum og varðveita þær á öruggu formi svo lengi sem
nauðsynlegt er.

6. Miðlun til þriðja aðila

Að því marki sem nauðsynlegt er til að efna samning okkar við þig munu starfsmenn okkar hafa
aðgang að persónupplýsingum þínum. Við kunnum að deila þeim með þriðju aðilum (vinnsluaðilum),
þ.e. þjónustuveitendum. Einnig kunnum við að deila upplýsingum með öðrum vinnsluaðilum þegar
nauðsynlegt er til að vernda mikilvæga hagsmuni, t.d. þegar lögð er fram krafa vegna galla. Við
veitum vinnsluaðilum aðeins þær persónuupplýsingar sem eru þeim nauðsynlegar í ofangreindum
tilgangi og gerum samning við þá sem kveður á um að þeir skuli tryggja öryggi upplýsinganna og
aðeins nota þær í ofangreindum tilgangi.

7. Öryggi

Við leggjum mikla áherslu á að vernda persónuupplýsingar þínar og gera viðeigandi tæknilegar og
rekstrarlegar öryggisráðstafanir til að vernda þær fyrir hvers kyns óheimilli eða ólögmætri vinnslu og
koma í veg fyrir að þær glatist, eyðist eða skemmist vegna óhapps.
Við munum án tafar tilkynna þér um hvers kyns öryggisbrot í tengslum við persónuupplýsingar sem
mikil áhætta stafar af fyrir þig í samræmi við lög.

8. Upplýsingar um börn

Almenna reglan er sú að við söfnum ekki vísvitandi persónuupplýsingum um börn undir 13 ára aldri,
eða lágmarksaldri í viðkomandi lögsögu. Ef við verðum þess áskynja að við höfum óvart safnað
persónuupplýsingum um börn undir 13 ára aldri munum við gera ráðstafanir til að eyða þeim
upplýsingum eins og fljótt og mögulegt er, nema okkur sé skylt að geyma þær samkvæmt gildandi
lögum.

9. Réttindin þín

Þú átt rétt á því að fá staðfest hvort unnið sé með upplýsingar þínar. Þú átt á rétt á að fara fram á að
fá aðgang að persónuupplýsingum þínum og við ákveðna aðstæður að láta leiðrétta þær, eyða þeim
eða takmarka vinnslu þeirra. Einnig átt þú rétt á að andmæla vinnslu og fara fram á að gögn séu flutt.
Þá hefur þú rétt á að leggja fram kvörtun til Persónuverndar.

10. Tengiliðaupplýsingar og kvörtun til Persónuverndar

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða óskar eftir að nýta þér réttindin þín sem lýst er í stefnu þessari,
vinsamlegast hafðu samband við okkur, sbr. upplýsingar hér að neðan.
Ef þú ert ósátt/ur við vinnslu okkar á persónuupplýsingum er varða þig getur þú sent erindi til
Persónuverndar (www.personuvernd.is)
Þú getur haft samband við okkur í gegnum neðangreindar samskiptaleiðir:
Húrra Reykjavík
Hverfisgötu 50, 101 Reykjavík

Tölvupóstfang: hurra@hurrareykjavik.is
Sími: +354 571 7101

11. Endurskoðun persónuverndarstefnu

Húrra Reykjavík áskilur sér allan rétt til að breyta persónuverndarstefnu þessari í samræmi við
breytingar á lögum og reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig félagið vinnur með
persónuupplýsingar.
Breytingar taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu félagsins.
15. júlí 2018.